Závěr sezóny na Karlštejně  6-8.10.2023

Zažijte s námi ty nejlepší motoristické zážitky


Prezentace laické i odborné veřejnosti historických dopravních prostředků. Jejich význam v čase ze společenského a technického hlediska. Prezentace současné orientace dopravních prostředků.

Předváděné dopravní prostředky budou zařazeny do čtyř tematických okruhů tak, aby celá expozice tvořila ucelený pohled na vývoj mobility.


1. Historické stroje

Cílem prezentace této skupiny je představit technická řešení a starobylou krásu historických strojů, umění jejich tvůrců a nadšenců, kteří se o tyto vzácné stroje starají, renovují je a udržují v provozuschopném stavu. Zpravidla se jedná o nejrozsáhlejší část.2. Kultovní auta

Cílem prezentace této skupiny je představení kultovních legendárních vozů, jejichž výjimečnost byla daná technickým řešením ať převratným nebo naopak jednoduchým, výjimečným postavením na trhu, nedostupností nebo naopak masovostí. Pro každého je kultovní legenda jiná často spojená s individuálním zážitkem nebo nesplněným přáním.


3. Závodní speciály

Cílem prezentace této skupiny je představení sportovních strojů, jejichž výkony předčí často i ty nejvýkonnější současné sériově vyráběné stroje. Jejich význam v technických řešeních a přínos k technickému rozvoji.
4. Na prahu budoucnosti

Cílem prezentace této skupiny je nejen představení nejmodernějších dopravních prostředků se zaměřením na nové alternativní druhy pohonu ale i představení současných amatérských strojů, které svou jedinečností mají nezanedbatelné místo historii mobility

Ford mustang 1966

TRIUMPH spitfire mk IV

FORD mustang 1966

LÍBÍ SE VÁM NAŠE MYŠLENKY?